ขั้นตอนยื่นภาษีบ้าน

ขั้นตอนยื่นภาษีบ้าน

ขั้นตอนยื่นภาษีบ้าน อัปเดตขั้นตอนยื่นภาษี 2563 ทุกปัญหาเรื่องภาษี

ขั้นตอนยื่นภาษีบ้าน phuket village ไปสู่ปีใหม่ทีไรคนจำนวนไม่น้อย ชอบ กำหนดเป้าหมาย New Year’s Resolution ลงมือกระทำสิ่งดีๆปรับปรุงตนเอง ถ้าหากปีที่ผ่านมายังทำไม่เสร็จ ก็มาฝ่ากันต่อในปีนี้ village phuket สระว่ายน้ำสวยๆในบ้าน

ช่วงเวลาที่บางบุคคลบางทีอาจกำลังลุ้นโบนัสกันตัวโก่ง แม้กระนั้นไม่ว่าคุณจะมีกิจกรรมเยอะมากขนาดไหน สิ่งจำเป็นที่ไม่สมควรลืมเลยเป็นการยื่นภาษี ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนเราค่าจ้างรายเดือนอย่างพวกเราที่จำต้องคิดแผนอย่างระมัดระวัง SALE VILLA

ไปสู่ปีใหม่ทีไรคนไม่ใช่น้อยชอบตั้งความมุ่งหมาย ผ่อนปรนภาษีที่ต่างจากปีอื่นๆมีอะไรบ้าง มาอัปเดตข้อแม้ยื่นภาษีปี 2563 พร้อมเลย Villas Phuket

ขั้นตอนยื่นภาษีบ้าน

คนไหนจำต้องยื่นภาษีบ้าง?

บุคคลที่มีรายได้ทุกคน จำต้องยื่นภาษีรายได้ บุคคลปกติ ซึ่งถึงแม้ จะมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จำต้องเสียภาษีอากร ก็จำเป็นต้องยื่น แบบภาษีรายปี ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 เดือนมกราคม – 31 มี.ค. เพื่อแสดงรายได้สะสมในตอนปีให้หลัง วิลล่าภูเก็ต

ถ้าหากต้องการรู้ว่าพวกเราต้องเสียภาษีอากรเยอะแค่ไหน ให้คำนวณรายได้สุทธิของตนก่อนจากสูตร“รายได้ – รายจ่าย – ค่าผ่อนปรนภาษี = รายได้สุทธิ villa phuket

”ซึ่งรายจ่าย จะเหมาจ่าย 50% ของรายได้ แม้กระนั้นไม่เกิน 100,000 บาท เมื่อได้จำนวนเงินได้สุทธิแล้วจึงมาเทียบเคียงมองอัตราภาษีที่จำต้องเสีย village phuket

มีวิธีการคำนวณเป็น “ภาษีที่จะต้องจ่าย = รายได้สุทธิ x อัตราภาษี” สามารถมองอัตราภาษีได้จากตารางข้างล่างเลยจ้ะ phuket village

อัตราภาษีรายได้บุคคลปกติ

รายได้สุทธิต่อปี อัตราภาษีรายได้ phuket villa

0-150,000 บาท ได้รับการละเว้นภาษี property phuket

150,001-300,000 บาท 5% พลูวิลล่าภูเก็ต

300,001 – 500,000 บาท 10%

500,001-750,000 บาท 15%

750,001-1,000,000 บาท 20%

1,000,001 – 2,000,000 บาท 25%

2,000,001 – 5,000,000 บาท 30%

5,000,001 บาทขึ้นไป 35%

ก่อนที่จะไปเริ่มคำนวณภาษีตามอัตราที่ระบุ พวกเราก็จำต้องมาใคร่ครวญก่อนว่า ตัวเราเองใช้สิทธิผ่อนปรนภาษีอะไรได้บ้าง?

เนื่องจากถ้าหากไม่ผ่อนผันอะไรเลยผู้ที่มี รายได้ เยอะแยะก็คงจะ ถึงกับขนาด จำเป็นต้องขอผ่อนจ่ายค่าภาษีอากรกันอย่างยิ่งจริงๆ

ค่าผ่อนผันภาษี 3 กรุ๊ปที่คนจ่ายภาษีจำต้องทราบ

กรุ๊ปที่ 1 ค่าผ่อนผันส่วนตัวและก็ครอบครัว

ค่าผ่อนผันส่วนตัวรวมทั้งครอบครัว ปริมาณ

1 ค่าผ่อนปรนส่วนตัวสำหรับคนมั่งมีได้ทุกคน 60,000 บาท

2 ค่าผ่อนผันคู่ชีวิต

*สำหรับคู่ชีวิตที่ลงทะเบียนถูกกฎหมายและไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้แม้กระนั้นยื่นแบบแสดงรายการคำนวณภาษีพร้อม 60,000 บาท

3 ค่าผ่อนผันลูก ต่อ 1 คน

*ถ้าหากเป็นลูกโดยข้อบังคับสามารถเอามาหักได้ไม่จำกัดปริมาณคน

*ในกรณีที่เป็นลูกบุญธรรม หรือมีทั้งยังลูกบุญธรรมแล้วก็ลูกโดยข้อบังคับ สามารถหักได้ไม่เกิน 3 คน ซึ่งตั้งแต่ปี 2561 จนกระทั่งปัจจุบันนี้ตามแนวนโยบายเมืองฯ ผลักดันให้เพิ่มราษฎร คู่แต่งงานที่มีลูกผู้ที่ 2 ขึ้นไป รับสิทธิ์เพิ่มเติมอีก 30,000 บาท ต่อคน รวมเป็น 60,000 บาท 30,000 บาท

4 ค่าผ่อนผันฝากครรภ์รวมทั้งคลอดลูก

*ถ้าหากมีท้องปีนี้ แต่ว่าระบุคลอดปีต่อไป ให้ผ่อนปรนตามปีที่ใช้สิทธิ แต่ว่ารวมกันจำเป็นต้องไม่เกิน 60,000 บาท ไม่เกินปีละ 60,000 บาท

5 ค่าผ่อนผันอุปการะบิดามารดา และก็คู่รักอายุ 60 ปีขึ้นไป

*สูงสุดไม่เกิน 4 คน โดยสิทธิใน การอุปถัมภ์จะใช้ได้ครั้งเดียว ด้วยเหตุดังกล่าวบิดามารดาจำเป็นต้องกำหนดลงชื่อในใบรับรองว่า ลูกคนไหนกันเป็นคนเลี้ยงดู คนละ 30,000 บาท

6 ค่าผ่อนปรนอุปถัมภ์ผู้ทุพพลภาพ หรือ คนพิการ

*ในเรื่องที่คนไม่สมประกอบหรือคนพิกลพิการทุพพลภาพมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และก็ควรมีใบรับรองแพทย์การันตีว่าร่างกายผิดพลาด คนละ 60,000 บาท

กรุ๊ปที่ 2 ค่าผ่อนผันกรุ๊ปรับรอง เงินออมแล้วก็การลงทุน

ค่าผ่อนผันกรุ๊ปรับรอง เงินออมแล้วก็การลงทุน ปริมาณ

1 ประกันสังคม ไม่เกิน 9,000 บาท

2 เบี้ยประกันชีวิต ไม่เกิน 100,000 บาท

3 เบี้ยประกันสุขภาพ ไม่เกิน 15,000 บาท

*และก็เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท

4 เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

*ควรจะเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงแค่นั้น สิทธิรับรองที่เอามาผ่อนปรนจะต้องเป็นความปกป้องด้านใดด้านหนึ่งใน 4 กรุ๊ปหมายถึงค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ โรครุนแรง และก็รับรองคุ้มครองปกป้องการพยาบาลสำหรับในการป่วยหนักระยะยาว ไม่เกิน 15,000 บาท

5 เบี้ยประกันชีวิตแต่งงานแต่งงาน

*ในกรณีที่คู่รักขาดเงินได้ ไม่เกิน 10,000 บาท

กรุ๊ปที่ 3 ค่าผ่อนผันอสังหาริมทรัพย์

ค่าผ่อนปรนอสังหาริมทรัพย์ ปริมาณ

1 ดอกกู้ยืมเงินเพื่อที่พักอาศัย

*เป็นดอกจากเงินกู้ยืมซื้อบ้าน คอนโด หรือ ที่อยู่ อาศัย ถ้าเกิดมีการกู้ อาศัยมากยิ่งกว่า 1 ที่ สามารถใช้ผ่อนปรนรวมกันได้ แต่ว่าจำต้องไม่เกิน 100,000 บาท แล้วก็ในเรื่องที่กู้ด้วยกันหลายท่าน สามารถแบ่งดอกคนละเท่าๆกัน โดยรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ไม่เกิน 100,000 บาท

2 ซื้อบ้านข้างหลังแรก ปี พุทธศักราช 2558

*หากบ้านหรือคอนโดนั้นราคาไม่เกิน 3,000,000 บาท 20% ของค่าบ้าน ผ่อนปรนภาษีได้ 5 ปี (ปีละ 4%)

3 ซื้อบ้านข้างหลังแรก ปี พุทธศักราช 2562

*หากบ้านหรือคอนโดนั้นราคาไม่เกิน 5,000,000 บาทไม่เกิน 200,000 บาท

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villa. phuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas.phuket villa