ควรมีบ้านก่อนอายุเท่าไหร่

ควรมีบ้านตอนไหน

ควรมีบ้านก่อนอายุเท่าไหร่ จัดเตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้านให้พร้อม ขอสินเชื่อบ้านไม่ยาก

ควรมีบ้านก่อนอายุเท่าไหร่ phuket village ภายหลังตรวจตราหาที่อยู่ที่อาศัยอยู่พักหนึ่ง ในบรรดาตัวเลือกทั้งหมดทั้งปวงผู้บริโภคจะสามารถตกลงใจเลือกบ้านที่เหมาะสมกับตัวเองได้ในสุดท้าย อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญเป็น การขอสินเชื่อ

ซึ่งความรวดเร็ว แล้วก็ การพิเคราะห์อนุมัตินั้นเริ่มตั้งแต่การยื่นเอกสารกู้ซื้อบ้านที่ถูก แล้วก็ครบ ซึ่งการเตรียมเอกสารการขอสินเชื่อบ้านนั้น ไม่ยุ่งยากเกินความสามารถ ของคนซื้อบ้านมือใหม่ ได้แก่คุณ village phuket ลองมองกันว่าเอกสารการขอสินเชื่อบ้าน มีอะไรบ้าง

ควรมีบ้านก่อนอายุเท่าไหร่

5 ขั้นตอนกู้ยืมซื้อบ้าน คอนโด

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมเงินให้พร้อมก่อนกู้ซื้อที่พักอาศัย

ขั้นตอนที่ 2 ค่าจ้างรายเดือนเท่านี้กู้ยืมเงินซื้อบ้าน คอนโด ได้มากแค่ไหน

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางเลือกดอกสินเชื่อกู้ซื้อที่พักที่อาศัย

ขั้นตอนที่ 4 กู้ยืมซื้อบ้าน คอนโด จำเป็นต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง SALE VILLA (เดี๋ยวนี้คุณอยู่ตรงนี้)

ขั้นตอนที่ 5 กู้ยืมเงินซื้อบ้าน คอนโด ไม่ผ่าน ทำยังไง

ควรมีบ้านตอนไหน

เอกสารกู้ซื้อบ้านมีอะไรบ้าง

การขอสินเชื่อบ้าน สามารถแบ่งเอกสารกู้ซื้อบ้านออกเป็น 3 กรุ๊ป ดังนี้

กรุ๊ปที่ 1 เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารชุดนี้ เป็นเอกสารที่จะกำหนด ตัวตนว่าคนที่กู้เป็นผู้ใดกันแน่ Villas Phuket รวมทั้ง พักอยู่ที่แห่งไหน เอกสาร ในกรุ๊ปที่ 1 ซึ่งผู้ขอสินเชื่อ จะต้องจัดแจงเพื่อ ยื่นประกอบกิจการพินิจ ขอสินเชื่อมีดังนี้

 1. บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ จัดเตรียมให้พร้อมอีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งสำเนา
 2. ใบสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน ทั้งยังต้นฉบับรวมทั้งถ่ายเอกสารทุกหน้า
 3. ในกรณีที่แปลงชื่อ หรือแปลงชื่อสกุล ให้จัดเตรียมใบลงบัญชีแปลงชื่อและก็สกุล ทั้งยังต้นฉบับแล้วก็สำเนา ใช้ทั้งปวงไม่ว่าจะมีการแปลงชื่อจำนวนกี่ครั้ง
 4. กรณีแต่งงาน จัดเตรียมทะเบียนสมรส ทั้งยังต้นฉบับรวมทั้งสำเนา
 5. กรณีหย่า จัดแจงทะเบียนหย่า อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งสำเนา
 6. กรณีคู่ครองเสียชีวิต จัดเตรียมมรณะบัตรของคู่ชีวิต วิลล่าภูเก็ต ทั้งยังต้นฉบับรวมทั้งสำเนา
 7. กรณีแยกกันอยู่กับคู่ชีวิต ตระเตรียมใบแจ้งความแยกกันอยู่ อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งสำเนา

กรุ๊ปที่ 2 เอกสารแสดงทางด้านการเงิน

เอกสารชุดนี้จะให้ข้อมูลด้านรายได้และก็สมรรถนะสำหรับการผ่อนหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ รวมถึงหลักทรัพย์ต่างๆ

กรณีเป็นพนักงานประจำขึ้นอยู่กับหน่วยงาน ให้จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. ใบรับรองค่าจ้างรายเดือน ฉบับจริง
 2. เพย์เมนต์สลิปค่าจ้างรายเดือน หรือใบแจ้งการจ่ายค่าจ้างจากหน่วยงานย้อนไป 3 เดือน ฉบับจริงแล้วก็สำเนา
 3. สมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน villa phuket อีกทั้งฉบับจริงรวมทั้งสำเนา
 4. กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด ให้ตระเตรียมแบบแสดงรายการภาษีรายได้รายปีหรือใบรับรองการหักภาษีในที่จ่าย (50 ทวิ) อีกทั้งต้นฉบับแล้วก็สำเนา

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

ให้จัดแจงเอกสารดังต่อไปนี้

 1. สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนการขาย หรือใบรับรองการเขียนทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือบริคณห์สนธิ) ในกรณีที่มีการลงบัญชี
 2. สมุดบัญชีแสดงการเดินบัญชีย้อนไป 12 เดือน ทั้งยังบัญชีส่วนตัวรวมทั้งบัญชีธุรกิจ ทั้งยังฉบับจริงแล้วก็สำเนา
 3. บัญชีธนาคารบัญชีกระแสรายวันที่แสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน แล้วก็วงเงินเบิกเกินบัญชี
 4. หลักฐานอื่นๆเกี่ยวกับธุรกิจการค้า ตัวอย่างเช่น รูปธุรกิจการค้า 5 ภาพ รายนามผู้ถือหุ้น village phuket งบการเงิน หลักฐานรายได้รวมทั้งเงินอื่นๆหลักฐานแสดงการเสียภาษีอากร (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 30) ฯลฯ

กรณีดำรงชีพอิสระ

ให้จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. บัญชีธนาคารแสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน อีกทั้งฉบับจริงแล้วก็สำเนา
 2. ใบอนุมัติประกอบวิชาชีพ ยกตัวอย่างเช่น หมอ หมอฟัน เภสัชกร วิศวกร ทนายความ นักออกแบบ ฯลฯ

กรุ๊ปที่ 3 เอกสารแสดงเนื้อหาหลักทรัพย์

สำหรับในการขอสินเชื่อบ้านนั้น สถาบันการเงิน จะถือเอาอสังหาริมทรัพย์ ที่กู้ยืมเงินไปซื้อนั้นมา เป็นประกัน ฉะนั้นเอกสารที่แสดงเนื้อหา หลักทรัพย์ก็คือ เอกสารที่กำหนดถึงอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

 1. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ เป็นที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อม สิ่งก่อสร้าง อาทิเช่น บ้าน ทาว์นเฮ้าส์ ตึกการซื้อขาย ฯลฯ ให้จัดแจงสำเนาเอกสาร สิทธิที่ดิน โฉนดที่ดิน (นางสาว 4 จังหวัด) phuket village หรือหนังสือแสดงสิทธิ์ใน ที่ดิน (นางสาว 3 กรัม) ก๊อบปี้ทุกหน้าปริมาณ 2 ชุด
 2. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์เป็นห้องเช่า ให้จัดแจงหนังสือแสดงเจ้าของห้องพัก (อำเภอช. 2) ซีร็อกทุกหน้า ปริมาณ 2 ชุด
 3. แผนที่ตั้งอย่างสังเขปของอสังหาริมทรัพย์
 4. ภาพถ่ายของอสังหาริมทรัพย์
 5. สำเนาข้อตกลงจะซื้อจะขาย รวมทั้งคำสัญญาเงินมัดจำ หรือหลักฐานการจ่ายเงินดาวน์
 6. ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มือสอง เป็นการซื้อต่อที่มิได้ซื้อโดยตรงจากแผนการแบ่งสรร ให้ตระเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และก็ใบสำมะโนครัวของผู้จะขาย
 7. สำเนาหนังสือแสดงเจ้าของสิ่งก่อสร้าง เป็นต้นว่า สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด. 13) ใบอนุมัติก่อสร้างบ้าน ใบคำขอให้ช่วยเลขที่บ้าน ฯลฯ

กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ผู้กู้ร่วมทุกคนเตรียมการเอกสาร ในกรุ๊ปที่ 1 เอกสารประจำตัว ผู้ขอสินเชื่อ แล้วก็เอกสารในกรุ๊ปที่ 2 เอกสารแสดง ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน ตามขั้นตอนการ แล้วก็ เนื้อหาที่ให้ไว้ข้างบน

ภายหลังตระเตรียมเอกสารทั้งสิ้น เป็นระเบียบแล้ว ผู้ขอสินเชื่อ ควรจะตรวจดู เอกสารอีกที เพื่อความมั่นใจ ว่าเอกสารการ ขอสินเชื่อบ้านนั้น ถูกจัดเตรียมไว้อย่างแม่นยำ รวมทั้ง ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

อีกทั้งเอกสารที่อยากได้ต้นฉบับไปแสดงและก็เอกสารที่ใช้สำเนา ให้ผู้ขอสินเชื่อเซ็นชื่อการันตีสำเนาถูกทุกฉบับ

แม้กระนั้น ถึงแม้ผู้ขอสินเชื่อ จะตระเตรียมเอกสารครบบริบรูณ์ ตามรายการแล้ว แม้กระนั้นสถาบันการเงินมีสิทธิ เรียกขอเอกสาร หรือ หลักฐานอื่นๆเพิ่ม ประกอบกิจการพินิจ อนุมัติสินเชื่อ ในกรณีแบบนี้ ผู้กู้ควรจะรีบปฏิบัติการ นำเอกสารส่งต่อข้าราชการ สินเชื่อข้างใน 3 วัน เพื่อความเกี่ยวเนื่องของ กรรมวิธีการใคร่ครวญ