สินเชื่อ ปี 2564

สินเชื่อ ปี 2564

สินเชื่อ ปี 2564 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตระเตรียมวงเงิน 70,000 ล้านบาท ปลด

สินเชื่อ ปี 2564 phuket village ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) เดินหน้าตามหน้าที่ “ทำให้คนประเทศไทยมีบ้าน” เกื้อหนุนผู้มีรายได้น้อยและก็เจ้าหน้าที่ภาครัฐ มีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองง่ายมากยิ่งขึ้น ผ่าน 3 แผนการสินเชื่ออัตราค่าดอกเบี้ยต่ำ มี “โครงงานสินเชื่อที่พักที่อาศัยเพื่อพนักงานภาครัฐ”

อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 2.65% ต่อปี “โครงงานสินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง” village phuket อัตราค่าดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.75% ต่อปี และก็ “โครงงานสินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก 2564” อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 3% ต่อปี แล้วก็ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี พิเศษ!! ฟรี ค่าธรรมเนียมสูงสุด 3 ชนิด

สินเชื่อ ปี 2564

1.“แผนการสินเชื่อที่พักอาศัยเพื่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ”

กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากร/ข้าราชการของเมืองที่ชื่อเรียกอันอื่น แล้วก็ลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินตามข้อตกลงโครงงานผลประโยชน์เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่ที่อาศัยชนิดขาดเงินฝาก

ที่หน่วยงานสังกัดเดิมได้เซ็นชื่อร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ SALE VILLA อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 พอๆกับ 2.65% ต่อปี ปีที่ 2 พอๆกับ 3% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-2.65% ต่อปี(ตอนนี้อัตราค่าดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.150% ต่อปี) อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก พอๆกับ 3.05% ต่อปี รวมทั้งปีที่ 4-5 พอๆกับ MRR-2% ต่อปี รวมทั้งปีที่ 6

จนกระทั่งครบอายุข้อตกลง Villas Phuket คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนหนี้เริ่มเพียงแค่ 3,400 บาท ต่อเดือน พิเศษ!!! ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ รวมทั้งค่าลงทะเบียนสิทธิและก็นิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซม

ไถ่คืนจำนำที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น ใช้หนี้ใช้สินเกี่ยวกับ ที่พักที่อาศัย แล้วก็ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่อาศัย ยื่นคำขอกู้แล้วก็ทำนิติกรรมข้างในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564

2.“แผนการสินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง

กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท วิลล่าภูเก็ต ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1-2 พอๆกับ 2.75% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-3.40% ต่อปี อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก พอๆกับ 2.75% ต่อปีแค่นั้น

ปีที่ 4-5 พอๆกับ MRR-2% แล้วก็ปีที่ 6 จนกระทั่งครบอายุข้อตกลง villa phuket กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และก็กรณีลูกค้าผลประโยชน์ อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนส่งเริ่มเพียงแค่ 3,500 บาท ต่อเดือน

สินเชื่อ ปี 2564

พิเศษ!!! ฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าคิดราคาหลักประกัน รวมทั้งค่าขึ้นทะเบียนสิทธิและก็นิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ซ่อมบำรุง และก็ไถ่คืนจำนำจากสถาบันการเงินอื่น village phuket ยื่นคำขอกู้และก็ทำนิติกรรมข้างในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564

3.“โครงงานบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก”

กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 พอๆกับ 3% ต่อปี ปีที่ 2 พอๆกับ 4% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-1.15% ต่อปี

แล้วก็ปีที่ 4 จนกระทั่งครบอายุคำสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป phuket village คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี รวมทั้งกรณีลูกค้าผลประโยชน์คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนหนี้เริ่มเพียงแต่ 3,800 บาท

ต่อเดือน ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ phuket villa ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ซ่อม รวมทั้งซื้อเครื่องใช้ไม้สอยรวมทั้งอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวข้องกับที่พักที่อาศัยพร้อมด้วยการกู้ยืมตามจุดหมายหลัก ยื่นคำขอกู้รวมทั้งทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 ธ.ค. 2564

ดังนี้สินค้าสินเชื่ออีกทั้ง 3 โครงงาน มีส่วนเกื้อหนุนการปลดปล่อยสินเชื่อกรุ๊ปผู้มีรายได้น้อย (Social Solution) ให้เป็นไปตามจุดหมายในปี 2564 ปริมาณ 140,167 ล้านบาท จากจุดหมายสินเชื่อปลดปล่อยใหม่รวม 215,641 ล้านบาท

สำหรับคนที่พอใจไต่ถามข้อมูลเพิ่มเติมเหมาะ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วทั้งประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสโมสร(Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และก็ ติดตามข่าวสารถึงที่เหมาะ Application : GHB ALL รวมทั้ง www.ghbank.co.th